Skip to main content
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 - Ε.Π.Αν.Ε.Κ.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από 27 Οκτωβρίου, 202027 Σεπτεμβρίου, 2021Χωρίς σχόλια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π.Αν.Ε.Κ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.530.958,85  με Φ.Π.Α. (Δήμος Αγίου Νικολάου: 1.209.164,40 €      Επιμελητήριο Λασιθίου: 321.794,45 )

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100%: 1.530.958,85 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 4310/1472/Α3/0284-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΛΡ465ΧΙ8-ΗΦ4)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ – MIS: 5033433

 

Η Πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου» με Δικαιούχο το Δήμο Αγίου Νικολάου και Συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Λασιθίου έχει σκοπό την ενίσχυση και τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου επιλέχθηκε να αναπτυχθεί σε τμήμα εντός του παλαιού σχεδίου πόλης του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στον πυρήνα του αστικού ιστού της πόλης, το οποίο αποτελεί διοικητικό, τουριστικό και οικονομικό κέντρο τόσο του Δήμου, όσο και ολόκληρης της Π.Ε. Λασιθίου.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι – μεταξύ άλλων- ο ισχυρός χαρακτήρας κεντρικότητας, ο κτιριακός και αρχιτεκτονικός πλούτος, η γειτνίαση των εμπορικών καταστημάτων με χώρους υψηλού ενδιαφέροντος, η συνεκτικότητα, οι αναβαθμισμένες και σε σχετικά καλή κατάσταση υποδομές για πεζούς και ΑμεΑ, το αναπλασμένο σε πολλές περιπτώσεις αστικό περιβάλλον σε επίπεδο δρόμου και δημόσιου χώρου.

Οι ωφελούμενες εμπορικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν είναι 115 από τις 127 υφιστάμενες ενεργές(ποσοστό 90,55%).

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας του ΑΚΕ είναι διττός. Από τη μία πλευρά να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και να τονώσει την κίνηση στην αγορά και από την άλλη, μέσω των αναγκαίων παρεμβάσεων, να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της πόλης, γεγονός που θα επιφέρει θετικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και παράλληλα θα βελτιώσει την εμπειρία όσων την επισκέπτονται.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, ο Δήμος, ως Δικαιούχος, θα υλοποιήσει κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευή απαραίτητων υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του δημόσιου χώρου της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζοντας έτσι την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, σαν μελλοντικά κέντρα της κοινωνικής ζωής του εμπορικού κέντρου και χώρους προσέλκυσης κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και την δημιουργία προϋποθέσεων ενοποίησης του «κατακερματισμένου» χώρου εμπορίου σε μια ενιαία εμπορική «διαδρομή». Επιπλέον θα προβεί στη εγκατάσταση καινοτόμων ευφυών και φιλικών στη

χρήση συστημάτων και εφαρμογών έξυπνης πόλης και έξυπνης κινητικότητας, που θα συμβάλλουν αντίστοιχα στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών και επισκεπτών για την τοπική αγορά, τις επιχειρήσεις και τα αξιοθέατα της πόλης και στην ορθολογική διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, ως Συνδικαιούχος, θα υλοποιήσει κατάλληλες παρεμβάσεις στις όψεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην αισθητική – μορφολογική ενοποίηση τους. Επιπλέον, για την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας θα αναπτύξει ψηφιακή Πλατφόρμα Επιχειρηματικότητας.

Παραδοτέα πράξης:

Δήμος Αγίου Νικολάου

Π1: Κατασκευή δαπέδου στον ΚΧ61 στον Άγιο Νικόλαο

Π2: Φωτιστικά σώματα και ιστοί τεχνολογίας LED

Π3: Αστικό εξοπλισμό, όργανα γυμναστικής και οικίσκο χώρου υγιεινής

Π4: Σύστημα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων

Π5: Σταθμό φόρτισης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

Π6: Σύστημα Ψηφιακής Σήμανσης Μνημείων

Π7: Σύστημα ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi για επισκέπτες)

Π8: Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (Smart City Platform)

Π9: Σύστημα Έξυπνου Οδοφωτισμού (Smart Lighting)

Π10: Έξυπνα Ηλιακά Παγκάκια

Π11: Σύστημα ελέγχου και πρόσβασης σε πεζοδρόμους (βυθιζόμενα κολονάκια)

Π12: Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Π13: Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

Π14: Πλήρης Φάκελος Αίτησης Χρηματοδότησης

Π15: Παρακολούθηση και διαχείριση των δράσεων του Δικαιούχου

Επιμελητήριο Λασιθίου

Π16: Απαιτούμενες άδειες μικρής κλίμακας

Π17: Ομοιόμορφες πινακίδες ωφελούμενων επιχειρήσεων

Π18: Πλατφόρμα Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής

Π19: Πρόσληψη Προσωπικού (2 ατόμων)


Περιγραφή πράξης από το anaptyxi.gov.gr