Δήμος Αγίου Νικολάου

Ομάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης

Υπεύθυνος Έργου: Βιτσάκης Γεώργιος
Μηχανικοί Λογισμικού: Αναστασάκος Αναστάσιος
Μιχαήλ Κών/νος
Δόμηση – Επιμέλεια Περιεχομένου: Βιτσάκη Μαρία
Βιτσάκη Ηλέκτρα
Μηχανικοί Η/Υ: Βολάνης Σταμάτης
Γραφιστική Επιμέλεια – Σχεδιασμός UI/UX: Μακρυδάκης Ευάγγελος – Ax-Easy

Δήμος

Διοίκηση τους δήμου, χρήσιμα τηλέφωνα, νομικά πρόσωπα και συνδέσεις

Νέα

Διαβάστε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας

Εκδηλώσεις

Μάθετε εύκολα και γρήγορα για τις εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί στο δήμο μας

Εξυπηρέτηση

Εξυπηρετηθείτε απομακρυσμένα για μια πληθώρα υπηρεσιών από το Δήμο σας.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Δήμου σας