Skip to main content
Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Π.Α.Α. 2014-2020

Από 27 Σεπτεμβρίου, 2021Χωρίς σχόλια

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 311.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100%: 311.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 2642/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΡΠ7ΛΚ-H1A)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ – MIS: 11388647

 

Η Πράξη περιλαμβάνει τρία Υποέργα:

1)Υποέργο 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, προϋπολογισμού 263.329,00€ με ΦΠΑ.

2) Υποέργο 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  προϋπολογισμού 26.878,87€ με ΦΠΑ.

3) Υποέργο 3:  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» προϋπολογισμού: = 20.792,13€ με ΦΠΑ.

 

Το Υποέργο 1 αφορά την ανακαίνιση του  κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φινοκαλιά.

Το κτίριο που πρόκειται να ανακαινιστεί είναι ένα λιθόκτιστο μονώροφο κτίριο με στέγη εμβαδού 98.05 m2 και οι χώροι wc εξυπηρέτησής του, εμβαδού 13,27 m2. Τα κτίσματα αυτά έχουν ανεγερθεί σε ακίνητο εμβαδού 1.085,99 m2,, το οποίο ευρίσκεται εντός των κοινών ορίων οικισμών Φινοκαλιά, Κουδουμάλο και Άγιος Νικόλαος, της Δ.Κ. Νεάπολης. Τα κτήρια φιλοξενούσαν το Δημοτικό Σχολείο των οικισμών και προϋφίστανται του 1923, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σχέδια ή πληροφορίες για τον ακριβή χρόνο κατασκευής τους.

Το κτίριο αυτό (μαζί με το βοηθητικό του) έχουν υποστεί σαφώς τη φθορά του χρόνου. Πρόκειται να αποκατασταθούν, χωρίς αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους και να μετατραπούν σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και υποδοχής σχολείων, σε συνέργια με την λειτουργία του Ερευνητικού Σταθμού Ατμοσφαιρικών Μετρήσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, που λειτουργεί στην περιοχή από το 1993.

Η κτιριακή ανακαίνιση περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, οι οποίες αφορούν χωματουργικά, καθαιρέσεις, σκυροδέματα , ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, γείωση – αντικεραυνική προστασία, πυρασφάλεια, ηλεκτρικά και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 263.329,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν στο υφιστάμενο κτίσμα, σύμφωνα με τις ήδη εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και τα σχέδια του έργου, έχουν ως εξής:

 • Θα γίνει αποξήλωση του πατώματος και της οροφής του κτιρίου που είναι από ξύλο και δεν είναι σε καλή κατάσταση
 • Θα καθαιρεθούν τα επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου
 • Τα προϊόντα καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας και θα γίνει η απόρριψή τους σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.
 • Εργασίες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
 • Θα αποκατασταθεί η στέγη του κτιρίου και θα τοποθετηθεί υγρομόνωση στα υπόγεια τμήματα των τοίχων αλλά και στην στέγη.
 • Για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας, θα κατασκευαστεί περιμετρικά του κτιρίου πεζοδρόμιο από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Θα τοποθετηθούν ποδιές παραθύρων για την αποφυγή της υγρασίας και κουφώματα αλουμινίου με υαλοπίνακες ασφαλείας, σήτες και κάγκελα προστασίας. Τα κάγκελα θα τοποθετηθούν εντός του ανοίγματος του κουφώματος ώστε να μην αλλοιωθεί η μορφή του κτηρίου.
 • Θα τοποθετηθούν εσωτερικές ξύλινες πόρτες
 • Θα γίνει χρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου με οικολογικά χρώματα.
 • Θα γίνει αποκατάσταση των χώρων των WC (τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής, εσωτερικές ξύλινες πόρτες και εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου). Ο ένας χώρος θα διαμορφωθεί σε WC ΑΜΕΑ επαρκών διαστάσεων.
 • Τέλος, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες (εγκαταστάσεις υδραυλικές, αποχετευτικές, ηλεκτρολογικές, δικτύων) για την λειτουργία του κτιρίου.

Το Υποέργο 2 αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του κέντρου (παρουσιάσεις, προβολές, ενημέρωση των επισκεπτών), προϋπολογισμού 26.878,87€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • Πάγκους εργασίας,
 • Καθίσματα σεμιναρίου με αναλόγιο γραφής
 • Καθίσματα σταθερά για πάγκους εργασίας
 •  Καθίσματα τροχήλατα
 • Ερμάρια ανοιχτού ή κλειστού τύπου
 • Γραφεία εργασίας
 • Συρταριέρες τροχήλατες
 • Διαδραστικό εξοπλισμό
 • Video projector
 • Ηχεία
 • Video conference
 • Η/Υ
 • Notebook
 • Πολυμηχανήματα

Το Υποέργο 3  αφορά τις δαπάνες για ενημέρωση του κοινού, προϋπολογισμού 20.792,13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό, παραγωγή υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης 10.000 τεμαχίων φυλλαδίων
 • Σχεδιασμό, παραγωγή υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης (Banners stands προβολής με μηχανισμό αναδίπλωσης)
 • Δημιουργία διαδραστικής εφαρμογής (app) για “έξυπνες συσκευές” σχετικά με την κλιματική αλλαγή με online σύνδεση και πρόσβαση σε δεδομένα σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο
 • Ταινία μικρού μήκους (documentary) με θέμα: Κλιματική αλλαγή σε Παγκόσμιο αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο Κρήτης, που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες.