Skip to main content
Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από 27 Σεπτεμβρίου, 2021Χωρίς σχόλια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Π.Α.Α. 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 287.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100%: 287.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 1586/08-04-2020 (ΑΔΑ: Ω8407ΛΚ-ΞΛΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ – MIS: 11388449

 

Η Πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα:

1)Υποέργο 1: «Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και υπαίθριου Κέντρου Επιμόρφωσης “ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ” στην περιοχή Λακωνίων Δήμου Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 279.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

2) Υποέργο 2: «Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών» προϋπολογισμού 8.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

 

Το Υποέργο 1 αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία Χώρου Αναψυχής και υπαίθριου Κέντρου Επιμόρφωσης “ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ” στην περιοχή Λακωνίων Δήμου Αγίου Νικολάου, στο χώρο που βρίσκεται στη Νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου, που στεγάζεται το ΤΕΙ και οι οποίες είναι:

 • Περίφραξη οικοπέδου μήκους περίπου 700,00 μ, και ύψους πάνω από το έδαφος 1,50μ, και καθαίρεση φθαρμένης περίφραξης μήκους περίπου 395,00 μέτρων. Ο χώρος που περιφράσσεται έχει επιφάνεια Ε=31.525,75 Μ2.
 • Καθαρισμό επιφάνειας Ε= 12.545,00 Μ2 από πέτρες, βάθους 0,20μ. , ώστε να διευκολύνεται η κίνηση και των αμαξιδίων ΑΜΕΑ σε μεγάλο τμήμα του χώρου αναψυχής, όπου δεν υπάρχει πυκνή βλάστηση
 • Ράμπα για πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ , πλάτους 2,00μ. και μήκους 90,00μ επενδυμένη με πλάκα ακανόνιστη και τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος ύψους 1,00μ και από τις δύο πλευρές της ράμπας. Σε κάθε 10,00μ ράμπας, με κλίση < 5%, θα παρεμβάλλεται ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους 1,50μ, και πλάτους ίσου με το πλάτος της ράμπας.
 • Μοντελοδρόμιο πλάτους 4,00 και μήκους 90,00μ με τελική επιφάνεια πάχους 0,05μ. με «πατημένο χώμα» και σε απόσταση 4,00μ περιμετρικά ισοπέδωση του χώρου.
 • 10 σετ καθιστικών που το καθένα θα αποτελείται από δύο λιθόκτιστα παγκάκια μήκους 3,00μ , πλάτους 0,40μ, ύψους 0,50μ. και ένα τραπέζι με βάσεις λιθόκτιστες και επιφάνεια εστίασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, με διαστάσεις μήκους 3,00μ. πλάτους 1,00μ, και ύψους 0,80 μ.
 • Ξύλινη αποθήκη διαστάσεων 3,00 Χ 2,50 πάνω σε πλάκα σκυροδέματος (για φύλαξη εργαλείων και Σπόρων – ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ)
 • Μεταλλικός οικίσκος διαστάσεων 5,30 Χ 3,00 ,προκατασκευασμένος χώρων υγιεινής αποτελούμενος από ένα WC ανδρών, ένα WC γυναικών και ένα WC ΑΜΕΑ, πάνω σε πλάκα σκυροδέματος
 • Ενισχυμένη περίφραξη μήκους 280,00μ. με πάκτωση των στύλων εντός τοιχίου σκυροδέματος, περιμετρικά του χώρου των καλλιεργειών, για την προστασία των καλλιεργούμενων ειδών από την εισχώρηση τρωκτικών. Ο χώρος της ενισχυμένης περίφραξης, έχει επιφάνεια Ε= 2.046,11 Μ2 (αυξημένος σε σχέση με τον ως τώρα άτυπα και υποτυπωδώς φραγμένο τμήμα, η υφιστάμενη περίφραξη του οποίου επίσης αφαιρείται).
 • Κατασκευή τάφρου με τοποθέτηση πλαστικής σωλήνας διαμέτρου Φ250 για αναμονή σωληνώσεων ύδρευσης και άρδευσης, συνολικού μήκους 260,00μ. και τέσσερα φρεάτια με μεταλλικά καπάκια επισκέψεως διαστάσεων 0,50Χ 0,50 Χ 0,50 και ένα φρεάτιο με μεταλλικό καπάκι για την προστασία των κολεκτέρ ύδρευσης και άρδευσης , διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 0,70
 • Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης δύο οχημάτων στην αρχή της ράμπας ΑΜΕΑ, ο οποίος θα έχει διαστάσεις 7,00μ Χ 9,00μ. και θα αποτελείται από μία πλάκα σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,10μ , ελαφρώς οπλισμένη με πλέγμα
 • Μία μεταλλική ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 1,20μ πλάτους και 1,50μ. ύψους καθώς και δύο μεταλλικές πόρτες οχημάτων δύο φύλλων ανοιγόμενες, διαστάσεων 3,00μ πλάτους και 1,50μ ύψους.
 • Δεξαμενή ομβρίων σχήματος κόλουρου κώνου από σκυρόδεμα C20/25, με στεγανή επιφάνεια, συνολικού όγκου 90,00Μ3 και μέγιστου βάθους 1,15μ.
 • Περίφραξη της δεξαμενής ομβρίων μήκους 72,00 μ.
 • Στη Βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου, έχουν προβλεφθεί να 10 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, για τους επισκέπτες του χώρου αναψυχής και του υπαίθριου κέντρου επιμόρφωσης.
 • Κατασκευή δύο πινακίδων ενημέρωσης & προσανατολισμού διαστάσεων 1,00μ ύψος και 1,50μ πλάτος, στην είσοδο του διαδρόμου ΑΜΕΑ, αλλά και εντός του χώρου αναψυχής, οι οποίες θα σχεδιασθούν – κατασκευαστούν με έντονο κοντράστ-μεγάλους χαρακτήρες, προς διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα όρασης

To Υποέργο 2 περιλαμβάνει δαπάνες δημοσιότητας και πληροφόρησης των επισκεπτών, ως εξής:

 • Σχεδιασμό Λογοτύπου «Κιβωτός των Σπόρων»,
 • Σχεδιασμό και εκτύπωση υλικού πληροφόρησης για τους επισκέπτες του χώρου, όπως π.χ. σχολεία, μέλη πολιτιστικών συλλόγων, ευρύ κοινό (5.000 φυλλάδια 40*20 εκ. τετράπτυχο),
 • Δημιουργία Διαδραστικής Ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη λειτουργία του χώρου, για τα φυτά που υπάρχουν στο χώρο και ενσωματωμένο διαδραστικό χάρτη,
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων για τα είδη ενδημικών και καλλιεργούμενων φυτών, που υπάρχουν στο χώρο(200τεμ.),
 • Φωτογράφηση των ενδημικών ειδών που υπάρχουν στο χώρο.