Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

Εκδήλωση Επιστήμης Και Πολιτισμού «Γλώσσα-Λαογραφία-Πολιτισμός της Κρήτης

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

Η οικογένεια στην Ελλάδα μέσα στο πέρασμα των αιώνων – Προβλήματα & Λύσεις. Εκδήλωση στο REX

2 εκδηλώσεις,

Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των μαθητών Εκδήλωση Βράβευσης παρουσία της Υφ. Μεταφορών

-

«Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση – H Μουσική στην Κοινότητα» Haig Yazdjian

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

Κουκλοθέατρο Κρήτης ”Οι Δροσουλίτες” Κυριακή 19 Μάιου στο ΡΕΞ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,